Communication Award

De Stichting Hollandse Haringpartij huldigt jong Nederlands talent via de Communication Award. Elk jaar wordt een volgende jonge generatie verbinders gespot voor de ‘BV Nederland’.

Met het toekennen van de Communication Award aan een jonge, talentvolle vrouw of man – aangedragen uit het netwerk van de Corporate Members en de genomineerden en winnaars van alle voorgaande edities – beoogd de stichting een jong talent gelegenheid te geven toe te treden tot het netwerk van de Nationale Haringpartij. Met de bijzondere talenten door de jaren heen is er een heel diverse en aansprekende mix bereikt van prijswinnaars en genomineerden die allen in de BV Nederland staan voor de kernwaarden van verbinding en communicatie.

Procedure
Vanuit het netwerk van Corporate Members en oudgenomineerden en voormalig winnaars van de Communication Award, mogen kandidaten worden voorgesteld. Een selectie van kandidaten wordt uitgenodigd om tijdens de jurybijeenkomst (in de maand mei) hun voordracht persoonlijk te komen toelichten en een korte dialoog met de jury aan te gaan. Vervolgens worden de genomineerde kandidaten uitgenodigd voor de High Tea en voor de Nationale Haringpartij. Tijdens de High Tea wordt de winnaar van de Communication Award bekendgemaakt en gehuldigd. De prijs bestaat onder andere uit een oorkonde, publiciteit, een volledig verzorgde en zeer bijzondere stedentrip aangeboden door Annemarie van Helden – van Helden Travel én een jaarlijkse uitnodiging voor de Nationale Haringpartij.

Kandidaten
Potentiële kandidaten voor de Communication Award zijn veelbelovende werknemers of zelfstandig ondernemers, die in hun werkomgeving veel aandacht hebben voor interpersoonlijke communicatie. Ze beschikken over opmerkelijke communicatieve en sociale en tonen het vermogen anderen te inspireren, motiveren en enthousiasmeren. Karakter, inzet en houding van de kandidaat spelen daarbij een belangrijke rol, alsmede een vorm van maatschappelijke betrokkenheid.

Voorwaarden voor kandidaatstelling
Kandidaten zijn afkomstig uit het netwerk van de Corporate Members en oudgenomineerden en voormalig winnaars van de Communication Award.

 • Kandidaten beschikken over een opmerkelijk talent voor communicatieve, bedrijfsmatige en sociale vaardigheden, maar hoeven niet werkzaam te zijn in het communicatievakgebied.
 • Als leeftijdsgrens stelt de stichting een bovengrens van 40 jaar.

Samenstelling jury
Een onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten:

 • de heer mr. J.R.M. (Jasper) Rijnders LL.M, voorzitter jury Communication Award
 • de heer H.D. (Henk) de Breij, secretaris, coördinerend bestuurslid en senior adviseur public relations/public affairs
 • mevrouw S. (Sandra) Ballij, Directeur Ctalents en Ctaste en Communication Award winnaar 2014
 • de heer A. (Aksel) Dorèl, Algemeen Directeur Motiv ICT Security
 • mevrouw E. (Emmelie) Koster, director en curator No Man’s Art Gallery, Communication Award winnaar 2012
 • mevrouw drs. L. (Lieke) Westendorp, bestuurslid en Managing Director Heineken Experience
 • de heer R.E. (Rutger) van Zuidam, founder DutchChain, Communication Award winnaar 2018

Beoordelingscriteria
De jury beoordeelt de kandidaat op het vermogen om:

 • anderen te inspireren, te motiveren en te enthousiasmeren;
 • innovatief in de bedrijfsvoering te zijn en oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen;
 • boven het eigen vakgebied uit te kunnen stijgen, waarbij maatschappelijke betrokkenheid een pré is;
 • potentieel ambassadeur voor de Communication Award te zijn.